01
02
03
04
05
bytový dům / Modřínka
lokalita / Česká Bříza návrh / 2007 realizace / 2009

Návrh navazuje na starou zástavbu Slovan svým měřítkem a strukturou. Například vertikální komunikace je vysazená do dvora. Hlavní fasáda je na jih a její výraz ovlivňuje pasívní zastínění – lodžie a slunolamy. Jinak má dům působit všedně a jednoduše, přesně naopak, o co se snaží novodobé polystyren-omalovánkové fasády na okolních bytových domech.