01
02
03
04
05
územní studie / České Údolí
lokalita / Plzeň návrh / 2011 realizace / -

Cílem studie bylo najít smysluplné využití pro atraktivní pozemek u Plzně. Rozhodli jsme se probudit prastarou zemědělskou krajinu a vytvořit tak prostor pro rekreaci. Pracovali jsme s zemědělskými prvky v krajině a díky tomu jsme nezměnili funkční využití lokality. Na monokulturní pole jsme navrátili sad, původní cesty, alej, louku, stezku a les. Základní myšlenka je pobytový sad z ovocných stromů dostupných všem. Na projektu spolupracovali Josef Houška a Tereza Nová.