01
02
03
04
05
06
schody v parku / Plzeň, U Ježíška
lokalita / Plzeň návrh / 2014 realizace / 2015

Jedná se o pěší propojení schodištěm v parku mezi ulicemi U Ježíška a Mikulášské třídy v Plzni. Záměrem návrhu bylo, aby řešený prostor působil svébytným dojmem. Zachovali jsme pozůstatek spodní branky – betonový portál. Horní nástup do prostoru jsme ohraničili také portálem, který je kovový, tvarově podobný betonovému. Zabránili jsme vykácení stromů. Navozujeme tak pocit zahrady ve městě. K vlastnímu charakteru přispívají prvky, které jsme mohli navrhnout jen pro tento prostor, jako jsou svítidla, zábradlí a vlastní jezdecké schody. Za zmínku stojí český standard, kdy k návrhu veřejného prostoru jsou architekti přizváni pouze jako subdodávka, pakliže vůbec. My jsme měli tentokrát štěstí na vnímavého projektanta.